Når stærene om foråret og efteråret samles i marsken i enorme flokke til træk, kan man se dét, der kaldes Sort Sol. Stærene stimler sammen fra alle landene omkring Østersøen og fra Norge.

De store flokke tegner fascinerende mønstre på himlen, lige før de går ned på jorden for natten. Det er et imponerende syn.

Sort Sol i marsken kan enkelte gange rumme op til imponerende 1 million fugle. Det er dog sådan, at når overnatningsflokken bliver over 500.000 fugle, splittes flokken op, da der bliver for meget indre uro.

 

Hvornår er det muligt at opleve Sort Sol?

Stærenes forårstræk ligger fra februar til midt i april, og efterårstrækket begynder i august og kan vare helt til december.

 

Hvor kan man se Sort Sol?

På illustrationen herunder kan du se, hvor det er muligt at opleve Sort Sol, og hvor mange fugle, der danser med i himmeldansen.

Som du kan se, er fænomenet størst ved Tøndermarsken, hvor over 1 million flyvende fugle maler himlen sort. Stæren kommer til marsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, som findes i store mængder i fugtige græsmarker. Om dagen søger de især føde i de ydre kroge af Tøndermarsken, og om natten opsøger de tagrør, hvor de overnatter. Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene, men også fordi tagrør efter nogle dages benyttelse brækker, og herved kommer stæren til at sidde med fødderne i vand. Det koster for meget energi. Man kan derfor aldrig være sikker på, hvor stærene går ned til overnatning.

Du kan finde guidede udflugter til Sort Sol på Nationalpark Vadehavets hjemmeside.

 

Sort Sol

 

Hvorfor flyver stærene i store flokke?

Man ved faktisk ikke præcist, hvorfor stærene flyver i så store flokke. Men i store flokke er stærene bedre i stand til at afvise angreb fra rovfugle.

Da stæren er snæver- og nærsynet, har den nemlig svært ved at opdage fjender, og derfor kan det være en fordel at stimle sammen i store flokke. Stærens øjne sidder som hos mennesker: Den ser godt frem, men ikke til siden eller bagud. Placeringen er ideel, når den skal fange stankelben, men en bagdel når den skal holde vagt.

Her finder du 10 unikke oplevelser i Danmark

 

Kan stærene forsvare sig mod rovfugle?

Normalt lykkes det rovfugle at få fat i mange stære i de minutter, hvor Sort Sol foregår. Men det sker, omend meget sjældent, at stærene får succes med at skide på en rovfugl. Lykkes det ved et tilfælde at gylpe og skide på rovfuglens fjerdragt, klæber dens fjer sammen, så rovfuglen mister flyveevnen. Stærene reagerer prompte med et bombardement af gylp og skid. To gange på 20 år er det faktisk registreret, at en ung duehøg er druknet, fordi den har mistet flyveevnen over vandet.
Når stærene er gået ned til ro for natten, og alt er mørkt, kan det ske, at der kommer en stor hornugle, som uden nogen form for frygt går til angreb på de sovende stære. Der opstår altid total panik, og overnatningsstedet opgives øjeblikkeligt.

 

Oplev Sort Sol – men vis hensyn

  • Fotografér uden blitz, da blitzen skræmmer stærene. I øvrigt virker blitzen ikke pga. afstanden.
  • Stå aldrig på alle sider af tagrørsområdet. Så tør stærene nemlig ikke at gå ned.
  • Gå aldrig ud i tagrørene.
  • Vis hensyn til ejere og andre brugere af naturen/arealerne.
  • Jag aldrig stærene op, når de har sat sig.
  • Medtag ikke hund og vis hensyn ved ikke at larme og lyse i området.
  • Stå aldrig på toppen af diget. Det skræmmer stærene væk, fordi man derved er meget synlig.
  • Giv også andre mulighed for at opleve Sort Sol. Skab ro omkring nattesædet.