Når alt fortsat er lukket, og vi kun har naturen tilbage at udforske, hvad så med at besøge Danmarks smukkeste steder? Det kan nemlig være svært at få tiden til at gå i denne nedlukningstid og finde på noget at give sig til. Vi har derfor lavet listen over 16 af Danmarks smukkeste steder. Så pak en madkurv, tag konen eller manden under armen og kør på tur i det danske kongerige. 

Læs med her og se hvor du skal tage hen.

Grenen

Grenen er spidsen af Jylland, hvor de to have, Skagerrak og Kattegat, mødes.

Det er ganske enkelt en fascinerende oplevelse at stå på spidsen af Jylland og se bølgerne fra de to have slå mod hinanden og brydes over Skagens Rev. Men husk, det et farligt at bade her, så man må nøjes med at dyppe tåspidserne.

Et andet imponerende syn er områdets mange sæler, der er vant til turister og ofte kommer op på stranden midt i folkevrimlen eller på bunkers ude i vandet.
Landskabet omkring Grenen er et naturreservat med adgang for offentligheden, og der er gode muligheder for at tage på opdagelse. Den store strandflade yderst på Grenen skifter udseende hele tiden. Der opstår bl.a. lavvandede lagunesøer, der tiltrækker vadefugle.

Læs her om Danmarks bedste strande:

Møns Klint 

Den imponerende Møns Klint er absolut ét af Danmarks smukkeste steder og troner sig 128 meter op over havets overflade med en kystlinje på ca. 7 km. Synet af klinten vidner om de store naturkræfter, området er skabt af. Man kan finde dyr og planter, der ikke findes andre steder i Danmark, og det høje kalkindhold i jorden er bl.a. årsagen til, at der findes omkring 20 arter af vilde orkideer i området.                                              

Klinten er påvirket af vind og vejr, hvilket bevirker, at den er i en evig nedbrydning. Denne nedbrydning giver vandet ved klinten en helt særlig grøn-blå farve, og den indeholder samtidig spændende fossiler fra fortidens dyreliv.                                                                                                        

Der er risiko for skred på klinten, især om vinteren og om foråret. Det er både ved løst kridt og store mængder regnvandet, at der sker skred, og hvor der sendes både ler, mudder og kridt i havet. Det største skred i nyere tid skete i 2007, da det såkaldte ”Store Taler” faldt i vandet. Man mener, at der i gennemsnit forsvinder ca. 2-4 cm. af klinten hvert år, og at hele Høje Møn derfor er eroderet bort om ca. 50.000 år.

Danmarks smukkeste steder

 

Råbjerg Mile

Man kan ikke lave en liste over Danmarks smukkeste steder uden at nævne Råbjerg Mile! Når du har besøgt Råbjerg Mile, glemmer du det aldrig igen. Det er Danmarks største vandreklit, som ikke er standset med tilplantning.

Milen består af en 1000 m. lang og 1000 m. bred sandbunke. Den rummer ca. 4 mio. m3 sand og har sit højeste punkt 40 m. over havet. Den flytter sig mere end 15 m. hvert år i nordøstlig retning mod Kattegat.      

Toppen af milen er et fantastisk udsigtspunkt, og man føler, at man står i Danmarks svar på Sahara Ørkenen. Man kan få de mest fantastiske billeder hér, så husk kameraet. Vær opmærksom på, at der kan være risiko kviksand.

 

Rubjerg Knude

Rubjerg Knude Fyr er blandt Nordjyllands største turistattraktioner, og det står ved kanten af den smukke Rubjerg Knude vandreklit. Fra toppen af fyret finder du én af de mest imponerende udsigter over Vesterhavet og Vendsyssel.

Desværre æder den barske natur og de hårde storme af klinten, og fyret har derfor i mange år rykket tættere og tættere på kanten. Derfor valgte man i 2019 at flytte det bevaringsværdige fyr 70 meter ind i landet. Det var en stor opgave for den lokale murermester, som fik opgaven, men det lykkedes, og det har givet det smukke fyr vel nok 30 år mere at leve i.

Knudeklint

Knudeklint på Fur og Hanklit på Mors kandiderer til at blive optaget på UNESCOs liste over verdens unikke naturseværdigheder.

Knudeklint er den største molerklint på Fur, og den regnes for én af de smukkeste kystpartier ved Limfjorden. Man kan opleve et imponerende snit, hvor moleret fra 169 vulkanske askelag er blottet i en 600 meter lang strækning langs kysten. Der er mulighed for at finde fossiler på stranden. Flere fossilfund på stranden er udstillet på Fur Museum i Nederby.

Hanklit er en 60 meter høj klint beliggende ud til Thisted Bredning på den nordlige del af øen Mors. Hanklit er også en molerklit og indeholder skiftende lag af vulkansk aske.

Rold Skov

Rold Skov er Danmarks største naturlige skov og er beliggende i det naturskønne Mariagerfjord. 

Rold Skov giver med sine 8000 ha. mulighed for masser af oplevelser. Der er mange forskellige naturskabte seværdigheder i skoven og flere ”skove i skoven”. Danmarks sidste ”rigtige” kulbrænder findes også i Rold Skov. Han kommer fra en gammel slægt af kulbrændere, der har lavet trækul i generationer.  Så tag vandrestøvlerne på og tag på eventyr i skoven. 

 

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge er uden tvivl ét af Danmarks smukkeste steder og byder på varieret natur bestående af en stor del af de danske naturtyper. Kendetegnet er det ekstraordinære istidslandskab.

Høje toppe, dybe dødishuller og sjældne markfirben er bare nogle af de ting, som du kan støde på i den 180 km2 store Nationalpark Mols Bjerge. Landskabet i Nationalpark Mols Bjerge er skabt af gigantiske tunger af is og tonsvis af vand over millioner af år.

Omkring 40 ud af 200 bevaringsværdige naturtyper er at finde i Nationalparken. Kulturhistorien oser ligeledes på Kalø Slotsruin foran Mols Bjerges store bronzealderhøje.

 

Danmarks smukkeste steder

 

Romsø

Romsø er en 1 km2 stor ø i Storebælt. Den er ubeboet og har Dyrehave, søer, fyrtårn, jagthytte, brombærkrat, et rigt dyreliv og… – Ja, ikke meget andet. Der er ingen badestrand, ingen kaffe, is eller offentlige toiletter, MEN uforstyrretheden er enestående.

Da man ikke ønsker, at øen bliver overrendt af turister, sejles kun fast 2 gange om ugen i sommerhalvåret, og derudover kan båden kun bookes til særlige besøg. Der sikres, at der maksimalt sejles 3000 besøgende til øen om året.

Dyrehaven

Nord for København ligger Dyrehaven. Det er en naturpark fyldt med skovområder, små søer og åbne sletter. Som navnet afslører, er Dyrehaven kendt for sine mere end 2000 vilde hjorte, og du vil sandsynligvis støde på en flok græssende dyr.                                         

Dyrehaven har også en betydningsfuld historie, der går flere hundrede år tilbage. Og i 2015 blev haven optaget på UNESCO’s verdensarvsliste som en del af parforcejagtlangskabet i området, der engang blev brugt som jagtmarker af kongelige.                                                       

Dyrehaven blev oprindeligt anlagt til at jage med hunde, og parkens stisystem samles i stjerneformede knudepunkter. Det bevirkede, at jægerne havde et bedre overblik over hundenes færden.

Tystrup-Bavelse Søerne

Dalen med Tystrup-Bavelse Søerne anses for at være ét Sjællands smukkeste og mest storslåede landskaber. Længst mod nord og på Tystrup Søs sydvestlige sider er der gode udsigtspunkter, hvorfra man kan observere havørnene.

Arealet omkring Tystrup-Bavelse Søerne er i dag fredet, og staten ejer en del områder.

I dag er det ét af de vigtigste rekreative områder på Sjælland, og der er strand i søernes nordlige ende. Cykelrute 7, Marguerite-ruten og fjernvandrevej E6 fører gennem området, og kano- og kajaksejlads er meget populært.

Danmarks smukkeste steder

 

Hammershus Slotsruin

Bornholms mest velbesøgte seværdighed, Hammershus, er Nordeuropas største borgruin med en helt fantastisk udsigt. Når du står her og kigger ud over det smukke hav, kan du mærke, hvordan du befinder dig ved ét af Danmarks smukkeste steder. 

Borgen er højst sandsynligt opført af kirkemagten i Danmark (ærkebiskoppen i Lund) i samarbejde med Valdemar Sejr i begyndelsen af 1200-tallet. 

Igennem historien har flere hære og historiske personligheder gæstet borgen. I 1743 opgav magthaverne dog Hammershus. Bornholmerne kunne herefter frit hente sten på stedet, der forfaldt indtil 1822, hvor ruinen blev fredet.

Svanninge Bakker

Beliggende mellem Faaborg og Arreskov Sø på Fyn, finder du Svanninge bakker. Det er et 280 ha stort område med skov, åbne arealer, udsigter og vandhuller.

Det er det største sammenhængende skov- og naturområde på Fyn, hvis du lægger det sammen med Svanninge Bjerge og Sollerup Skov på i alt ca. 1000 ha. Området har et rigt dyre- og planteliv, og du kan også besøge udsigtstårnet med udstillinger om Svanninge bakker.

Anholt 

Anholt er et lille paradis i Kattegat med en kyststrækning på ca. 25 km. og ca. 160 indbyggere, der bl.a. har egen skole, posthus, læge og præst. Sejlturen fra Grenaa Havn tager omkring 3 timer.    

Den rummer både fladt landskab, klitter, tæt skov og åben hede. Øens mest bemærkelsesværdige natur er Ørkenen, der består af klitter og hede og er Nordeuropas største lavhede. Et kendetegn for øen er den store bestand af spættet sæl, og der er oprettet et sælreservat. Der er meget at udforske på de godt 22 kvadratkilometer, og der er kørselsforbud på størstedel af øen.

Nationalpark Vadehavet

Det Danske Vadehav starter ved Varde Ådal i nord og slutter ved grænsen mod syd, et område på ca. 100 kvadratkilometer. To gange i døgnet med 12½ timers mellemrum er der højvande.

En milliard kubikmeter vand løber ved hvert højvande ind og ud gennem de dybe render mellem Vadehavsøerne Fanø, Mandø og Rømø. Tidevandet former landskabet, flytter rundt på store mængder sand og ler og skaber små øer og render.

Er vandet faldende kan du smide skoene og gå ud på Vaden og få følgeskab af de trækkende Vadefugle.

Storeknøs

Nær Silkeborg og Them finder du Storeknøs. Udsigten er enestående og noget af det bedste i Søhøjlandet. Vandreturen derop kan foregå via en ringrute. Afhængig af hvilken vej rundt du vælger, er turen let eller svær.                                                              

Den tidligere restaurant i området er i dag privat bolig, men man må gerne stoppe og nyde udsigten fra den afmærkede sti rundt i kanten af haven. Skræntskoven, nord for Storeknøs, er en flot naturskov med smukke store bøgetræer, som man også bør opleve.

Knøsen ligger i dén egn, der kaldes Glarbo. Glar betyder glas, og her fik kongen fremstillet vinduesglas og drikkeglas i de sidste årtier af 1500-tallet. Syd for Storeknøs finder man en rekonstrueret glasovn. 

Lille Vildmosen – Naturområdet

Med sine mere end 7.600 hektar er dette Danmarks største landfredning. Landskabet er meget varieret med bl.a. vidtstrakte flader af højmoser, søer, græsfenner med heste, birkekrat og græsningsskove.

I Vildmoselandet på kanten af Kattegat og lige syd for Limfjorden er der gode muligheder for at udforske terrænet både til fods, på cykel eller i bus og bil. I græsningsskovene lever også nogle af Danmarks største bestande af krondyr.

Der er cirka 150 i Høstemark Skov, og i Tofte Skov er der omkring 400 dyr. I Tofte Skov og Mose lever tilmed Danmarks største og ældste bestand på ca. 150 vildsvin.