Forestil dig at tage på safari i Danmark. Det lyder mærkeligt. Men det kan faktisk lade sig gøre. I storvildtjagt taler man om ”The Big Five”, der henviser til de fem afrikanske dyr, det er sværest og farligst at nedlægge. Nemlig løven, elefanten, leoparden, det sorte næsehorn og bøflen.

Nu har Naturstyrelsen udgivet en guide, der udpeger en dansk udgave af ‘The Big Five’, som kan opleves på en safari i Danmark! Så selvom du må blive hjemme i år, så skal du ikke snydes for eventyr. Der er nemlig flere steder i Danmark, hvor du kan opleve de 5 ”vildeste” danske dyr. Nemlig kronhjort, havørn, spættet sæl, vild-hest og europæisk bison.

Danmarks vilde dyr – en stor oplevelse


At se en havørn for første gang er en vild oplevelse. Den kæmpestore rovfugl med et vingefang på over 2 m. var uddød i Danmark, men nu har vi næsten 100 ynglepar. Det samme gælder den spættede sæl og flere andre sælarter, der nu findes i tusindvis.

Når det gælder de store ”landdyr” vilde heste og bisonokserne, er de altså ikke helt ”vilde”, da de begge går i indhegninger i Danmark. Men kronhjorten går som den eneste fuldkomment vildt i den danske natur. Man vil dog ikke have, at den færdes på landmandens marker. Derfor reguleres bestanden, og den holdes så vidt muligt i naturområderne.

Af dén grund kan man heller ikke helt sammenligne Danmarks ‘Big Five’ med Afrikas. Det er alle sammen dyr, der – hvis de får lov til at leve naturligt – påvirker landskabet, ligesom de store dyr i Afrika gør det. Men det er der ikke rigtigt nogle af dem, der får lov til i Danmark.

Så tre af vores fem ‘Big Five’ kunne altså have været meget vildere. Og deres effekt på naturen kunne have være meget større, end den rent faktisk er.

Men med dét fokus der i disse år er på naturen i Danmark, kan det godt gå hen og blive rigtig godt om nogle år, når vi får vildere natur.

Læs mere om de 5 mest ”vilde” danske dyr her.

Kronhjorte


Vil du på safari i Danmark, så start med at finde kronhjorten. Flere steder i landet kan man opleve dette smukke dyr, der er Danmarks største landlevende pattedyr.

Én af de største bestande af kronvildt findes i Vestjylland (Oksbøl). Her lever de i et stort område på 16.000 hektar med skove og åbne områder og har optimale forhold til at udfolde sig. Faktisk kan disse kronhjorte genetisk spores tilbage til de oprindelige krondyr, der indvandrede til Danmark efter istiden.

Andre steder, hvor du kan se kronhjorten, er bl.a. i Jægersborg Dyrehave (København), Tisvilde Hegn (Nordsjælland), Slotved Dyrehave (Vendsyssel), Stråsø og Fejsø Plantage og Klosterheden (Vestkysten). Samt i Hanstholm Reservatet (Thy), de store hedeplantager i Midtjylland (Gludsted, Nørlund, Kompedal og Palsgård) og Haderslev Dyrehave.

Læs her om 10 smukke vandreture i Danmark

Kronhjort

Bisoner


Efter Første Verdenskrig var vildtlevende bisoner udryddet på grund af jagt. Der var kun 54 bisoner tilbage i forskellige zoologiske verden over. Som et forsøg på at skabe en mere mangfoldig natur og at støtte bisonokserne, satte man i 2012 seks europæiske bisonkøer og en bisontyr ud i Bisonskoven i Almindingen på Bornholm.

I dag er flokken vokset til tretten. Bisonerne skaber en ny dynamik i skovens økosystem og vegetation. Planter, træer og jordbund påvirkes og giver levesteder til flere arter af planter, dyr og fugle.

Bisonen kan også findes på Lolland i Merritskov og ved Tofte Skov i Lille Vildmose syd for Limfjorden, hvor den lige nu går i et lukket område.

Safari I Danmark

De ‘vilde’ heste


I området mellem Dovns Klint i syd og Søgård i nord på Langeland lever en flok på omkring 50 heste i alle aldre helt på egne betingelser. Her har de hygget sig siden 2003.

De er af racen Exmoor, går ude hele året og finder selv føde. De klarer sig stort set uden menneskers indblanding. De hjælper med at pleje naturen ved at holde buske og krat nede og samtidig skabe dynamik i vegetationen til gavn for blomster og insekter.

Exmoor-hesten stammer fra hedeområderne i det sydvestlige England, hvor den har levet siden oldtiden. Den er noget af det tætteste, vi kommer på fortidens uddøde, europæiske vildhest.

Hårdføre heste græsser også året rundt i de statslige naturområder Skindbjerglund og Lindenborg Ådal nord for Rold Skov og Ulvshale på Møn.

Safari i Danmark

Spættede sæler


Spættet sæl er den mest almindelige sælart i Danmark. Det bedste sted på Sjælland, hvor man kan opleve den fra kysten er i naturområdet ved Avnø. Her ligger de på et stenrev midt i Avnø Fjord, cirka 800 meter fra kysten. Her yngler de, parrer sig, fælder pels og soler sig mellem jagten på fisk. På en god dag kan man tælle over 150 sæler på stenene.

I Danmark holder den spættede sæl især til i Østersøen, Kattegat, Smålandsfarvandet, Limfjorden, Vadehavet og i den sydøstlige del af landet.

Spættet sæl kan ses fra kysten de fleste steder i dens udbredelsesområde.

Naturstyrelsen anbefaler en afstand på min. 100 m. til sælunger på stranden.

Safari I Danmark

Havørne


Nordeuropas største rovfugl havørnen er også at finde på en safari i Danmark. Den genindvandrede hertil i 1995.

Størstedelen af Danmarks havørnebestand findes på Lolland, Falster, Møn, Sjælland og Fyn.

De senere par år har der desuden været ynglende havørne i statens naturområder i Nordsjælland, ved Silkeborgsøerne, plantagerne ved Filsø på Vestkysten og Vilsted Sø i Nordjylland.

Havørnen har et imponerende vingefang på op til 2,5 meter. Den kaldes også den flyvende dør pga. de brede og næsten firkantede vinger.