Nationalparken Vadehavet er den største nationalpark i Danmark. Det er et enormt tidevandsområde bestående af kyst, små løb, øer og mudderflader, der konstant er i forandring – og hvor rigtig mange plante- og dyrearter holder til. Faktisk ligger kun 10% af Vadehavet i Danmark. Den resterende del af Vadehavet er beliggende i Tyskland og Holland. Derfor hedder det sig, at kyststrækningen løber fra Den Helder i Holland til Esbjerg i Danmark.

Vadehavet har mange områder, der er værd at besøge, og hvis du besøger kyststrækningen, vil du hurtigt opleve, at naturen er en sand skattekiste, der kun venter på at blive udforsket.

 

Naturen ved Nationalparken Vadehavet

UNESCOs Verdensarvsliste står Nationalparken Vadehavet beskrevet sammen med andre fantastiske fænomener i verden. Men det er der en helt særlig grund til. Vadehavet er nemlig kendt for at have en meget lav dybde, og to gange i døgnet bliver der pumpet massevis af vand ind og ud af Vadehavet, som skyldes tidevandet. Forskellen på høj- og lavvande er normalt 1,3 – 2 meter, og derfor forandres Vadehavet hele tiden.

 

Oplev marsken bag digerne

Ved svære vejrforhold kan vandstanden stige endnu mere, og derfor er der bygget diger langs kyststrækningen. Bag digerne finder du marsklandet bestående af jord og ler, og her er det muligt at finde mange særegne urter og planter.

 

Fuglelivet ved Nationalparken Vadehavet

Hvis du er interesseret i fugle, så er Nationalparken Vadehavet et oplagt sted at tage kikkerten med hen. Her kan du bl.a. spotte følgende fulgearter: Sortand, stor regnspove, islandsk ryle, pibeand og mange flere. Ca. 10-12 mio. fugle holder til ved Vadehavet, når de trækker op fra syd.

 

Vadehavet

 

Tag på sælsafari

Udover fugle kan sæler også findes langs kyststrækningen. Både gråsæler og spættede sæler holder til ved Vadehavet, hvor de kan finde masser af føde dagen lang. Hvis du vil helt tæt på sælerne, er det bedst at tage en kikkert med, eftersom sæler er meget sky. Har du ikke har mod på at tage af sted på egen hånd, findes der arrangerede ture.

 

Østerstur ved Nationalparken Vadehavet

Ved lavvande er der mulighed for at finde Stillehavsøsters på havets bund, som kan samles fra september til april. Der findes arrangerede ture, hvor en guide tager dig med til østersbankerne for at finde alle de østers, du kan spise. Udover at du får lov at spise direkte fra naturen, så er det også en fantastisk oplevelse i sig selv at gå på rov ved Vadehavet.

 

På urtejagt i marsken

Den unikke marskjord danner grobund for et utal af spiselige planter og urter. Overvej om ikke du skal på en arrangeret tur for at være sikker på, du kan spise de planter, du finder. Tag en tur ud på marsken og nyd det rige fugleliv mens du finder vilde planter og urter.

 

Vadehavet

Sort Sol af Lars Gejl

 

Sort Sol ved Vadehavet

I løbet af foråret og efteråret er det også ved Vadehavet, du kan opleve ”Sort Sol”. Et fænomen hvor flere hundredetusinde stære samler sig for at overnatte i rørskove ved Vadehavet. Nogle af fugleflokkene er så store, at aftensolen kan blive formørket, når de flyver hen over himlen.

 

Øer og halvøer ved vadehavet

Igennem mange år er der blevet dannet store sandrevler, som den dag i dag er blevet til øerne Fanø, Rømø og halvøen Skallingen. Fanø er muligvis kendt som Vadehavets flotteste ø med strandenge, moser, småsøer og klitter. Rømø er Vadehavets største ø og har op til 3 km bredde sandstrande. Skallingen er en ubeboet naturlig halvø, du kan finde i det nordlige Vadehav, som er 7 km lang.